Βελόνες

Διαθέτουμε βελόνες του γερμανικού οίκου SCHMETZ για όλες τις κεντητικές μηχανές σε όλους τους τύπους DBXK5, DBXK5 SUK, DBXK5 SES σε μεγέθη 65΄ έως 90΄